samling i allahelgonatid

Frågor om döden och kanske några svar

1 november 19.00

En kväll i allhelgonatid där vi samtalar om det vi säkert vet: att vi en dag skall dö. Vi får besök av Maria Fässberg Norrhall som arbetar på Rastplats Överås. Maria är läkare och teolog och skall snart ordineras till pastor i Equmeniakyrkan. Hon har bland annat arbetat på Hospice. Vi lyssnar och samtalar om kroppen, själen och det som ur trons perspektiv inte bara är ett slut utan en början på något nytt. Med Paulus ord: det Gud har berett åt dem som älskar honom.

• LISELOTTE J ANDERSSON