Samlingar i Fastan 18.30

Vi utgår ifrån boken ”Spåren till det fördolda” av Peter Halldorf. Boken, som innehåller daglig läsning för fastan, finns att köpa på vårt bokbord.

Ons 6 mars  – Askonsdagsmässa
Tis 12 mars  – Besök av Peter Halldorf
Tis 19 mars, Ons 27 mars, Tis 2 april, Tis 9 april
– reflektion och samtal utifrån boken, enkel nattvard.
Tis 16 april och Ons 17 april
Korvägsandakter i Stilla veckan

Tid varje samling: 18:30

Alla samlingar ersätter Jesusandakterna som vi normalt har på onsdagar.