Stå upp befriade folk!

Equmeniakyrkans kör och musikkår bjuder in till

musik och sånggemenskap med psalmen i centrum.

Kom med och sjung!

 

Tid: Söndag 10 maj kl. 18.00

Plats: Equmeniakyrkan Alingsås