En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Tweenies och söndagsskolan är igång

Tweenies är för ungdomar från årskurs 5 till 7 och vi samlas varannan söndag.

Söndagsskolan är från 4 års ålder och samlas ofta i samband med gudstjänsterna. Se respektive gudstjänsts information.