Vara kristen?

Vara kristen?

I vår fortsätter de fördjupningskvällar som vi startade under hösten under namnet ”Vara kristen”. Rubriken (fast utan frågetecken) är också titeln på en mycket läsvärd bok av Rowan Williams. Han är brittisk teolog, poet och har varit ärkebiskop i den anglikanska kyrkan. Läs gärna denna bok, även om innehållet för studiekvällarna är ett annat.

Kom gärna och var med de annonserade kvällarna. Ta med din bönegrupp om du finns i en sådan och vet att dessa kvällar också passar bra för den som är nyfiken på den kristna trons innehåll utan att ha en tydlig bekännelse.

27 april
19-20.30

”Men, ni skall få kraft” – en kväll om den helige Ande.

Johnny Brorsson