Verksamheter

BOOST är vår nya gudstjänst med modernt uttryck i sång och musik till fullt komp med bra ljud, ljus och bild. BOOST innehåller också enkel predikan och livsberättelse om vandringen med Gud genom livets svårigheter och glädjeämnen.  Självklart har vi afterchurch med häng och dryck och tilltugg. Vi hoppas att BOOST får bli en boost i ditt liv andligt, själsligt och relationellt.