Var med

Vardagsmässa

Start 29/8

Varje onsdagskväll kl. 18.00 inbjuds till nattvardsandakt vid ljusbäraren.

Vi följer en enkel agenda som rymmer en bibeltext med kommentar, tystnad, fri bön och nattvardsgemenskap under en dryg halvtimma.

Välkommen mitt i veckan till denna rastplats!