Vi söker Caféföreståndare

Vår kyrka finns mitt i caféstaden Alingsås, 40 minuter från Göteborg. Församlingen har cirka 670 medlemmar från mer än 20 olika nationer. Vår kyrka ligger utmed Alingsås huvudgata. Vi har ett omfattande arbete med barn- och ungdomar och våra ideella ledare är många. Detsamma gäller vårt diakonala arbete med nyanlända, konvertiter, socialt utsatta och äldre. Vi har musikkår, flera körer och lovsångsgrupper. Kyrkans arbetslag består idag av 8 medarbetare. Församlingen är i planering av att göra en större ombyggnad av lokalerna.

Till sommaren kommer vår caféföreståndare att sluta med pensionsavgång. Vi söker nu dig som vill komma till en levande och dynamisk församling som utvecklas med visionen ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”

Caféet och konferensverksamheten är en viktig del i församlingens evangeliserande och diakonala arbete. Här möts människor och nya kontakter knyts. Som caféföreståndare och konferensvärd blir du mycket av församlingens ansikte utåt i dessa möten.

Vårt café och vår konferensverksamhet är en bidragande faktor till att vår kyrka upplevts som en öppen kyrka med låga trösklar.

Det finns en stark vilja från församlingens sida att utveckla café och konferensverksamheten. Vi vill nå nya målgrupper och tror att det kan ske bl.a. genom utökade öppettider, utvidgat och ändrat sortiment. I detta arbete är dina tankar viktiga. Det är därför viktigt att du kan tänka strategiskt när det gäller utveckling av verksamheten.

Samtidigt är det viktigt att du har en förmåga att driva den vardagliga verksamheten samt arbetsleda och inspirera medhjälpare.

Det är inget krav, men en merit om du har erfarenhet av liknande verksamhet.

Vi tillämpar kollektivavtal och provanställning 6 månader. Gemensamt vill vi vidareutveckla och bygga vår församling och forma ett arbete som är berikande och stimulerande för dig.

Ansökan/Kontakt

Välkommen med din ansökan! Som du förstår är vi nyfikna på dig! Kontakta oss gärna för mer information eller om du har frågor.

Peter Lindroos, pastor och föreståndare: 073-984 30 47. peter@eqal.se

Ulf Lager, ordförande: 070-526 79 00. ulf.l.lager@gmail.com

Urban Erestam, personalutskottet: 079-300 99 80. urban_erestam@hotmail.com

Adress: Equmeniakyrkan, Kungsgatan 46, 441 31 Alingsås

www.eqal.se

Skicka din ansökan så snart som möjligt, senast 5 juni. Intervjuer kommer att ske löpande.