En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Träffpunkt Ungdom är vår ungdomssamling på fredagar. Alla som fyllt 13 år och uppåt är välkomna. Vi ses från klockan 19:00 i kyrkans källare (ingång på baksidan av kyrkan, ned för en trappa).

19:15-20:30 har vi någon form av gemensam aktivitet.

21:00-21:45 har vi en gemensam andakt i kyrksalen med predikan, lovsång och möjlighet till ljuständning, bön och förbön.

21:45-23:30 avslutar vi kvällen med en kiosk, tv-spel, skönt häng och möjlighet till samtal.

Man måste inte vara kristen för att vara med, men man måste respektera de som tror och vara med på våra gemensamma aktiviteter.

Som förälder förväntas du vara med vid minst två tillfällen per termin för att hjälpa till med kiosken och fylla ledarplatser vid behov.

Välkommen!

Information sprids mest frekvent i vår Instagram och Facebookgrupp

Kontakt: Adam Rosenberg på adam@eqal.se eller 0760-199126