En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Medlemskap Equmenia

Equmeniakyrkans ungdomsorganisation heter Equmenia och är den verksamhet där alla våra barn- och ungdomsgrupper ingår. Här kan du läsa mer om Equmenia.

Medlemsavgift

Det kostar 200 kr per år att vara medlem i Equmenia Alingsås.

Medlemsavgiften betalas in via Swish till nummer 123 263 84 35 eller genom att scanna QR-koden:

Vid betalning ange namn och personnummer på medlemmen det gäller. Medlemsavgiften är viktig för oss som ideell förening då det utgör en stor del av vår inkomst och möjliggör ett större utbud av aktiviteter för medlemmarna.

Glöm inte att meddela din ledare när avgiften är betald. Om du av olika anledningar inte kan betala medlemsavgiften, ta då också kontakt med din ledare.

Medlemsregister
Alla medlemmar och deltagare i vår förenings aktiviteter registreras i vårt egna medlemsprogram Repet.

Syftet med registreringen är främst för att få korrekt redovisning till stat, kommun, landsting, studieförbund, samfund och ungdomsförbund med flera som har intresse av deltagarstatistik eller medlemsstatistik. Denna statistik utgör grunden för vårt föreningsbidrag.

Fotografering
Det kan hända att vi fotograferar eller filmar delar av våra samlingar för att använda på församlingens hemsida, sociala medier och församlingsblad. Meddela oss om du inte vill att du/ditt barn ska finnas med på bild.

Försäkring
Alla som deltar i Equmenia Alingsås verksamhet är olycksfallsförsäkrade under tiden. Det gäller både i kyrkan, på resor, hajker, läger och resa till och från aktiviteten.

Kontakt
Ordförande: Björn Bådagård, tel. 0709-926554, bomperaid@gmail.com
Församlingsföreståndare: Peter Lindroos, tel. 0739-843047, peter@eqal.se
Ungdomsledare: Adam Rosenberg, tel. 0760-199126, adam@eqal.se