En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Bön inför gudstjänsten

I Stilla rummet (källarplan)