En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Hela människan -hjälp ur missbruk

Hela Människan är kyrkornas gemensamma sociala arbete! Vi tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation, och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.