Verksamheter

Hela Människan är kyrkornas gemensamma sociala arbete! Vi tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv. Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation, och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

Mer info hittar du här