En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Bön- bibel- eller samtalsgrupper

Smågrupper kan vara bön, samtals eller bibelgrupper och är ett viktigt komplement till de stora gemensamma gudstjänsterna. I ett mindre sammanhang kan du finna utrymme för dina frågor om tro, lyssna på andras tankar, få känna delaktighet i andras vardagsliv och andliga utveckling, själv få bli föremål för andras omsorg och förbön…

Equmeniakyrkan Alingsås har ett tjugotal fungerande böne- och samtalsgrupper eller ”husförsamlingar”. En del samlas i kyrkans lokaler, andra hemma hos varandra. Dessa gemenskaper har lite olika kultur och inriktning och olika frekvens på samlingarna.

Nya människor kommer hela tiden till församlingens gemenskap och nya grupper bildas. Du kanske längtar efter att få vara med i någon av dessa grupper – eller önskar att få hjälp att starta en ny!?

Hör av dig till pastor Peter Lindroos på e-post peter@eqal.se eller telefon 0739-84 30 47.