En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Välkommen till Equmeniakyrkan i Alingsås!

Konsert med kör och band med Lalehs musik på lördag. Nästan 300 biljetter redan sålda! Köp biljett här

Sjung i församlingens påskkör. Nästa övning 5 mars kl. 19.

Vårt café är öppet vardagar kl. 09-15
(fredag till 13) och lördagar kl. 10-13 
Välkommen in på en fika!

Under 2024 använder vi ett alternativt kyrkoår där vi utgår från Efesiebrevet. Här kan du ta del av bibelläsningsplan och andaktsbok.

Våra verksamheter för barn och ungdomar

Våra verksamheter för vuxna

Senaste gudstjänsten