En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

En kör för dig som går i förskoleklass och uppåt. Vi ses och sjunger och har roligt! Ibland sjunger vi i gudstjänst eller på andra platser. Någon gång kanske vi åker på läger! Välkommen!