En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

En kör för dig som går i förskoleklass och uppåt. Vi ses och sjunger och har roligt! Ibland sjunger vi i gudstjänst eller på andra platser. Någon gång kanske vi åker på läger! Välkommen!

Våren 2024

Övning torsdagar 17.30-18.30 i Musikrummet följande dagar:

  • 21 mars
  • 18 april
  • 25 april
  • 2 maj
  • 16 maj
  • 23 maj
  • 26 maj: gudstjänst kl 10

Ledare

Sara Palm Granat, tel. 0704-251 407 och Maria Jarlsborn 0709-931 755