En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Gudstjänst

Predikan: Peter Lindroos, musik: Jan-Inge Gustafsson, Katrin Wintå, Claes Hilliges m.fl.
Söndagsskola