Om oss

En kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Vi vill:

-vara en församling vars främsta uppgift är att hjälpa människor att komma till tro och bli Jesus Kristus efterföljare. 1

-vara en varm och äkta gemenskap där vi alla möts utifrån våra olika behov. En gemenskap där vi hör hemma, får stöd, hjälp och någon som tror på oss. 2

-att vi i församlingen lyssnar till Jesu undervisning och därmed växer i tro, finner våra gåvor och utrustas till tjänst för Guds rike i vår stad och värld.3

-se alla generationer som värdefulla med sina olika bidrag och vi vill att barn och unga har en central plats där deras behov får prägla vår verksamhet.4

-vara en församling av människor från världens alla hörn, med olika kulturer, språk och traditioner. 5

-fira gudstjänster med många olika uttryckssätt, där Jesus Kristus alltid är i centrum. Vi vill att gudstjänsterna berör genom att evangeliet öppnas rakt in i vår egen tid och våra vardagsliv i en anda av bön, omsorg och hjälp i förbön.

-hitta nya mötesplatser i vår stad där människor upptäcker och blir nyfikna på Gud och Guds församling, och även söka tillfällen att starta nya församlingar i vår region. 6

-att var och en i församlingen har ett mindre sammanhang där man i trygghet får dela tro och liv i samtal och bön. En mindre grupp där vi får möjligheter att pröva våra andliga gåvor, mogna i vår tro och där vi vet oss vara älskade trots misslyckanden ochtrasighet. 7

-ta ansvar för Guds mission i vår värld och de globala utmaningarna, 8 samt eftersträva en ansvarsfull livshållning som goda förvaltare av Guds skapelse. 9

-vara en församling där Gud ges äran för allt. 10

Bibelhänvisningar/no

Matt 28:16-20, Apg2:37-47

1. Apg2:47, Matt28:18-20
2. Matt 25:40, Gal3:28
3. Luk 10:38-42, Ef3:14-21
4. Mark 10:13-16
5. Upp 7:9
6. Apg 1:8, Apg 17:16-18:11
7. Apg 2:46-47
8. 1 Joh 4:11-13
9. 1 Kor 4:1, 1 Mos 1:26-31, 1 Mos 2:15, Rom 8:22
10. Fil 2:9-11
 
Antagen på årsmöte 160228