En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Vår vision & inriktning

En kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Vi vill:

  1. vara en församling vars främsta uppgift är att hjälpa människor att komma till tro och bli Jesus Kristus efterföljare.
  2. vara en varm och äkta gemenskap där vi alla möts utifrån våra olika behov. En gemenskap där vi hör hemma, får stöd, hjälp och någon som tror på oss.
  3. att vi i församlingen lyssnar till Jesu undervisning och därmed växer i tro, finner våra gåvor och utrustas till tjänst för Guds rike i vår stad och värld
  4. se alla generationer som värdefulla med sina olika bidrag och vi vill att barn och unga har en central plats där deras behov får prägla vår verksamhet
  5. vara en församling av människor från världens alla hörn, med olika kulturer, språk och traditioner.
  6. fira gudstjänster med många olika uttryckssätt, där Jesus Kristus alltid är i centrum. Vi vill att gudstjänsterna berör genom att evangeliet öppnas rakt in i vår egen tid och våra vardagsliv i en anda av bön, omsorg och hjälp i förbön.
  7. hitta nya mötesplatser i vår stad där människor upptäcker och blir nyfikna på Gud och Guds församling, och även söka tillfällen att starta nya församlingar i vår region.
  8. att var och en i församlingen har ett mindre sammanhang där man i trygghet får dela tro och liv i samtal och bön. En mindre grupp där vi får möjligheter att pröva våra andliga gåvor, mogna i vår tro och där vi vet oss vara älskade trots misslyckanden ochtrasighet.
  9. ta ansvar för Guds mission i vår värld och de globala utmaningarna samt eftersträva en ansvarsfull livshållning som goda förvaltare av Guds skapelse.
  10. vara en församling där Gud ges äran för allt. 

Bibelhänvisningar

Matt 28:16-20, Apg 2:37-47

1. Apg 2:47, Matt 28:18-20
2. Matt 25:40, Gal 3:28
3. Luk 10:38-42, Ef 3:14-21
4. Mark 10:13-16
5. Upp 7:9
6. Apg 1:8, Apg 17:16-18:11
7. Apg 2:46-47
8. 1 Joh 4:11-13
9. 1 Kor 4:1, 1 Mos 1:26-31, 1 Mos 2:15, Rom 8:22
10. Fil 2:9-11
 
Antagen på årsmöte 28 februari 2016