En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Vår tro

Vi tror på Gud som så älskar världen…

Vi tror på Gud som så älskar världen att han offrar sig och dör för den. Vi tror på den Gud Jesus uppenbarat för mänskligheten. En Gud som är Fadern, sonen Jesus Kristus och den Heliga Anden.

Vi bekänner en och samma tro på Gud som kyrkan i alla tider haft och bekänt med den tro som finns i de Apostoliska och Nicenska trosbekännelserna.

Bibeln är vår heliga skrift, d.v.s. vi tror att den kan tala personligt till alla människor, i alla kulturer och i alla livssituationer. Den är skriven av människor och samtidigt gudaandad av den Heliga Anden. Gamla testamentet skildrar Gud och hans folk och pekar framåt mot den Messias som skall komma och uppenbarade för mänskligheten vem Gud verkligen är.

Nya testamentet skildrar denna Messias i Jesus Kristus och den första kyrkans tro. I Jesus uppenbaras både Guds sanna väsen och vad äkta mänskligt liv är. Guds kärlek till människan genom Jesus är bibelns budskap sida upp och sida ner. Jesus visar att Gud framför allt är kärlek och förlåtelse utan gräns. “För så älskade Gud världen att han gav den sin ende son” (Joh 3:16).

Vi tror att varje människa är skapad till Guds avbild och att hennes värde därför är okränkbart. Människan är skapad för att älska Gud och sin medmänniska. Människan är Guds förvaltare och Guds medarbetare. Livet vi fått och jorden vi bor på är ett lån från skapelsens Gud. Vårt uppdrag är att förvalta och förädla hans goda skapelse. Jorden, naturen, livet, djuren och människorna är Guds. Som Guds medarbetare är vi kallade att motverka allt förtryck, bidra till rättvis fördelning av jordens resurser, söka fred, främja miljön och bidra till en mänskligare, hållbarare och vänligare värld.

Vi tror att människan genom tro på Jesus blir Guds barn och får gemenskap med Gud. Den som vill följa Jesus är hans lärjunge och medlem i Guds rike. Kyrkan och församlingen är ett uttryck av detta rike. Alla som tror på Jesus som frälsare och är döpta är välkomna med i Equmeniakyrkan Alingsås. Vi tror att varje på Jesus troende människa är myndig att förstå bibeln och tolka den för att forma sitt liv. Till hjälp och stöd finns församlingen som är Jesu kropp.  Vi tror att genom tro på Jesus får vi del av den Heliga Anden, en Guds kraft och resurs i vårt liv och vardag. Anden vill hjälpa oss att följa Kristus och leva i hans efterföljd i den gemenskap som är kyrkan.