En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Församlingsmöte

i anslutning till kyrkfikat.