En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Vardagsmässa

Varje tisdagkväll kl. 18.00 inbjuds du till nattvardsandakt vid ljusbäraren.

Vi följer en enkel agenda som rymmer en bibeltext med kommentar, tystnad, fri bön och nattvardsgemenskap under en dryg halvtimma.

Välkommen mitt i veckan till denna rastplats!