Barn & ungdom

Äventyret

Inställt tillsvidare.

Äventyret är barnens egen gudstjänst. Vi börjar Äventyret med att vara med i gudstjänsten uppe i kyrksalen, efter en stund traskar vi ner i källaren. Vanliga inslag i storsamlingen är sång, drama och insamling till barn med hörselnedsättning i Liberia. Efter samlingen delar vi upp oss i tre grupper efter hur gamla vi är och fortsätter att prata om temat, leka och be tillsammans. I Äventyret får vi höra berättelser ur Bibeln, vi får fundera över tro och lära känna varandra och Jesus bättre.
Från den termin du fyller 4 år och uppåt, är du välkommen till Äventyret.

Tid: Söndag 10:00
Plats: Equmeniakyrkan Alingsås
Kontaktperson ledare: Jennie Crusell, 0734-294758

Alla åldrar sång