Barn & ungdom

SÖNDAGSSKOLAN
Terminsstart: 12 september

I söndagsskolan börjar vi med att vara med i gudstjänsten uppe i kyrksalen. Efter en stund traskar vi ner i källaren där vi har en gemensam samling med inslag av sång, lek och drama. Efter samlingen fortsätter vi med aktiviteter i tre mindre grupper, indelade efter ålder. I Söndagsskolan får vi höra berättelser ur Bibeln, vi får fundera över tro och lära känna varandra och Jesus bättre.

Från den termin du fyller 4 år och uppåt, är du välkommen till Äventyret.

Tid: Söndag 10:00
Plats: Equmeniakyrkan Alingsås
Kontaktperson och ledare: Jennie Crusell, 0734-294758