En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Kyrkokonferensen 2024

I år är Equmeniakyrkans kyrkokonferens nära då den är i Göteborg.