En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Vaktmästare kvällar och helger

Vaktmästare dagtid: Jojjo Ulmå, tel. 0700-90 32 09

2023

V.  11, 17, 23, 29

Håkan Persson                   0702-31 07 57                   
Bengt Karlsson                   0706-32 06 70                   
Arne Wallmyr                      0705-31 76 95                   
Ola Gunnarsson                 0703-40 68 38                   

V. 6, 12, 18, 24

Lars Carlsson                        0730-25 65 86                   
Birger Westerlund             0704-47 16 86                     

Lars Bolminger                   0703-46 92 32

V. 7, 13, 19, 25

Göran Carlsson                  0703-10 18 50                   
Jan-Eric Öst                         0706-55 00 44

Kjell Hägermalm                0793-51 20 70                   

V. 8, 14, 20, 26

Lars-Åke Thunberg             0704-90 63 60                   
Mats Larsson                        0705-47 69 09                   
Sven-Åke Hjalmarsson        0702-73 06 88

Bengt Svensson                  0706-80 49 90

V. 9, 15, 21, 27

Frans Efraimsson                0706-41 50 98                   
Håkan Classon                     0702-82 19 77
Anders Jonsson                    0730-52 19 82                   

V. 10, 16, 22, 28

Lars Hellemar                     0760-10 42 58
Sören Haglund                     0709-96 50 55                   
Dan Edvardsson                  0703-51 95 63
David Engstrand                  0738-41 52 64