En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Styrelse

Styrelsen i Equmeniakyrkan Alingsås. Kyrkans styrelse består av frivilliga medlemmar som är med och leder olika delar av kyrkans arbete. Styrelsen väljs varje år i samband med församlingens årsmöte.