Verksamheter

Stugträffar

Equmeniakyrkans storstuga

Hösten 2021 träffas vi på torsdagarna. I ojämna veckor ses vi kl. 14 och lyssnar till underhållning av något slag och har gemenskap runt kaffeborden. Jämna veckor ses vi kl. 10 för stadsvandring och fika.

_________________________________________________________________________________________

Verksamheten är ansluten till RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap, som är ett samarbetsorgan för kyrkornas pensionärsarbete. RPG:s målsättning är att värna om hela människans behov utifrån kristna värderingar. RPG är tillsammans med andra rikstäckande pensionärsorganisationer medlem av Pensionärskommittén och har överläggningsrätt med riksdag och regering i frågor som rör pensionärer. Västgöta-Dals RPG-distrikt är representerat i Pensionärsrådet i Västra Götalandsregionen. RPG i Alingsås är representerat i Kommunala Pensionärsrådet (KPR). RPG samverkar med Equmeniakyrkan Alingsås och Studieförbundet Bilda.

Kontakt: Gunnar Boija 070-694 01 30