En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Stugträffar

Vi träffas i Equmeniakyrkans storstuga

Programmet för stugträffar under våren 2024 kan ni läsa här:

_________________________________________________________________________________________

Verksamheten är ansluten till RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap, som är ett samarbetsorgan för kyrkornas pensionärsarbete. RPG:s målsättning är att värna om hela människans behov utifrån kristna värderingar.

RPG är tillsammans med andra rikstäckande pensionärsorganisationer medlem av Pensionärskommittén och har överläggningsrätt med riksdag och regering i frågor som rör pensionärer. Västgöta-Dals RPG-distrikt är representerat i Pensionärsrådet i Västra Götalandsregionen.

RPG i Alingsås är representerat i Kommunala Pensionärsrådet (KPR).

RPG samverkar med Equmeniakyrkan Alingsås och Studieförbundet Bilda.

Kontakt: Gunnar Boija, tel. 070-694 01 30