Var med

Stugträffar

Equmeniakyrkans storstuga

Varannan torsdag kl 10.00-11.30 inbjuds alla daglediga till andakt, kaffeservering och programverksamhet av något slag. Ibland är det sång och musik, andra gånger spännande föreläsningar. Välkommen!

_________________________________________________________________________________________

Verksamheten är ansluten till RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap, som är ett samarbetsorgan för kyrkornas pensionärsarbete. RPG:s målsättning är att värna om hela människans behov utifrån kristna värderingar. RPG är tillsammans med andra rikstäckande pensionärsorganisationer medlem av Pensionärskommittén och har överläggningsrätt med riksdag och regering i frågor som rör pensionärer. Västgöta-Dals RPG-distrikt är representerat i Pensionärsrådet i Västra Götalandsregionen. RPG i Alingsås är representerat i Kommunala Pensionärsrådet (KPR). RPG samverkar med Equmeniakyrkan Alingsås och Studieförbundet Bilda.

Om du har frågor om RPG-programmet: Birgitta Selander 0706 85 67 99, 0322 12846