Verksamheter

Stugträffar

Equmeniakyrkans storstuga

Stugträffar för daglediga träffas under hösten 2022 på torsdagar i ojämna veckor, med start 1 september. Vi ses alltid kl. 14 och lyssnar till information, berättelser eller musik. Vi möts också i gemenskap runt kaffeborden.

1 september: Prata strunt och må bra – om det hälsosamma samtalet. Susann Strang, forskare i vårdvetenskap och pastor.

15 september: Japan – utmaningarnas land. Japanmissionärerna Ann-Christine och Evert Kullberg tar oss med på sin resa.

29 september: Borta och hemma. Jan Kesker i mötet med olika delar av världen

13 oktober: Sång till Herrens ära. Vi får påhälsning av Gubbröra och Margareta Isaksson

27 oktober: Anhörigstöd och förebyggandearbete för äldres hälsa. Aida Kapic, enhetschef på förebyggandeenheten

10 november: En musikalisk livsskildring om Lydia Lithell, framförd av medlemmar ur hennes familj från Örebro

24 november: Alingsås i minnesbilder. Gösta Sandberg

8 december: Julfinal med advents- och julsånger. Mimmi och Jakob Skarrie

_________________________________________________________________________________________

Verksamheten är ansluten till RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap, som är ett samarbetsorgan för kyrkornas pensionärsarbete. RPG:s målsättning är att värna om hela människans behov utifrån kristna värderingar. RPG är tillsammans med andra rikstäckande pensionärsorganisationer medlem av Pensionärskommittén och har överläggningsrätt med riksdag och regering i frågor som rör pensionärer. Västgöta-Dals RPG-distrikt är representerat i Pensionärsrådet i Västra Götalandsregionen. RPG i Alingsås är representerat i Kommunala Pensionärsrådet (KPR). RPG samverkar med Equmeniakyrkan Alingsås och Studieförbundet Bilda.

Kontakt: Gunnar Boija 070-694 01 30