En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Vardagsmässa

Enkel andakt vid ljusbäraren i kyrksalen.