En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Gudstjänst

Predikan Noomie Hammar
Musik: Joy gospel