En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Internationellt – En förvandlad värld

Vi är en del av en världsvid kyrka och att arbeta internationellt spelar stor roll för oss. Vår vision är “En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”. Hela världen är då vårt uppdrag så därför vill vi ta ansvar för Guds mission i vår värld och de globala utmaningarna, samt eftersträva en ansvarsfull livshållning som goda förvaltare av Guds skapelse. Vårt övergripande mål är en förvandlad värld!

Internationellt arbetar vi enligt tre spår: Evangelium för alla, ett värdigt liv för alla och en hållbar värld för alla. I Sverige arbetar vi med: Församlingarnas engagemang, de yngre generationerna och påverkansarbete.

Vi önskar helt enkelt att göra vårt bästa för att vår värld skall bli en bättre, rättvisare och mänskligare värld för alla. Jesus är vår förebild och i hans anda gör vi det vi gör.

För att läsa mer om hur vi ser på mission i sin helhet. Läs mer här!

Vad vi gör

Inom Equmeniakyrkan Alingsås samordnas våra internationella insatser av vår Internationella Kommitté. Vårt missionsuppdrag är numera mycket mångfacetterat och vi samverkar med flera organisationer. De missionsgåvor som årligen samlas in i församlingen går till Equmeniakyrkan insatser ut över världen. Equmeniakyrkan har i dagsläget ( 2023) missionsarbete i 21 länder. Dessa insatser är vårt primära ansvar liksom att ta emot världen när den kommer till Alingsås i form av flyktingar och invandrare. Församlingens medlemmar har i dag sitt ursprung i mer än 20 nationer.

Under ca 30 år har vi haft olika projekt, som vi stöttat extra, i 3-årsperioder. Det har bland annat varit ambulansflyg i Kongo, Aids-projekt, Utvecklingsarbete i Centralamerika, samrabete med kyrkor i Burma och katastrofinsatser.

Vårt internationella arbete fokuserar just nu på följande områden:

Mellanöstern

Mellanöstern finns också inom Equmeniakyrkans internationella arbete. Där riktar sig insatserna mot bevakning av att Mänskliga Rättigheter respekteras av alla inblandade parter, ledarutveckling och religionsdialog. Genom kontakter med kyrkor och kristna organisationer stöds och uppmuntras dessa att leva och verka i en komplicerad och tidvis våldsam omgivning.

I samverkan med studieförbundet Bilda har flera studiecirklar genomförts med efterföljande resor till Israel och Palestina.

Vi stöder nu projekt i
Egypten – Religionsdialog och Ledarutveckling tillsammans med Nilens Synod. Läs mer här!

Israel och Palestina – Arbete för Fred tillsammans med Sabeel och Undervisning för barn med läs-& skrivsvårigheter med SIRA. Läs mer om Sabeel här och om SIRA här!

Internationellt volontärsarbete

Att under längre eller kortare tid få komma till ett annat land och göra en insats för mänskliga rättigheter, fred och ett värdigt liv är en upplevelse som ger ett mervärde för resten av livet. Engagemanget kan vara som Missionär, Praktikant, Volontär eller Följeslagare. Församlingen stöder gärna den som vill pröva på med mindre belopp.

Integration av nya svenskar

Till Alingsås kommer årligen nya svenskar och/eller flyktingar från länder inom och utanför EU. De utgör en möjlighet till spännande kontakter med andra kulturer och levnadsförhållanden. Vår församling arbetar aktivt för att integrationsarbetet inom Alingsås kommun skall fungera bra. Bland annat finns läxhjälp och språkträning. Vi driver tillsammans med “Alingsås stöttar Ukraina” svenskundervisning och anordnar träffar. I församlingen finns också många från Myanmar/Burma. Chin-gruppen har gudstjänster på sitt språk och karenerna möts i bönegrupp/husförsamling.

Diakonia

Sedan 1966 arbetar vi, genom vår biståndsorganisation Diakonia för en rättvis, jämlik och hållbar framtid. Tillsammans med människor runt om i världen skapar vi smarta och hållbara lösningar på världens stora problem. Vi arbetar för en värld utan våld, förtryck och fattigdom. Diakonia finns på plats i 26 olika nationer. Här kan du läsa mer om Diakonia.

Spännande kontakter

Genom enskilda församlingsmedlemmars engagemang och särskilda kontakter i andra länder aktualiseras också följande verksamheter:
– Tanzania genom föreningen Tanzaling, där flera av våra
församlingsmedlemmar är med. Läs mer här!
– Gambia genom Gambiagrupperna Alingsås, som har staden Kartong som vänort
till Alingsås. Läs mer här!