En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Internationellt

En förvandlad värld

Vår vison är “En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”. Och hela världen är på något sätt också vårt uppdrag. Så här skriver vi i vår visions inriktning: “Vi vill ta ansvar för Guds mission i vår värld och de globala utmaningarna, samt eftersträva en ansvarsfull livshållning som goda förvaltare av Guds skapelse”.

Och så här inleds vårt samfunds grundläggande missionsdokument “Mission som förvandlar världen”: “Mission är kyrkans väsen. Kyrkan finns till genom mission precis som elden genom att brinna…  …Dock inte så att kyrkan har en mission, utan att missionen har en kyrka”.

För att läsa mer om hur vi ser på mission läs “Mission som förvandlar världen” i sin helhet här.

Vi önskar helt enkelt att göra vårt bästa för att vår värld skall bli en bättre, rättvisare och mänskligare värld för alla. Jesus är vår förebild och i hans anda gör vi det vi gör. Inom Equmeniakyrkan Alingsås samordnas våra internationella insatser av vårt Internationella Utskott (IU). Vårt missionsuppdrag är numera mycket mångfacetterat och vi samverkar med flera organisationer. De missionsgåvor som årligen samlas in i församlingen går till Equmeniakyrkan insatser ut över världen. Dessa insatser är vårt primära ansvar liksom att ta emot världen när den kommer till Alingsås i form av flyktingar och invandrare.

Församlingen vill uppmuntra ungdomar till internationellt engagemang i Guds mission och stöder gärna den som vill pröva på med mindre belopp.

Mellanöstern

Mellanöstern finns också inom Equmeniakyrkans internationella arbete. Där riktar sig insatserna mot bevakning av att Mänskliga Rättigheter respekteras av alla inblandade parter. Genom kontakter med kyrkor och kristna organisationer stöds och uppmuntras dessa att leva och verka i en komplicerad och tidvis våldsam omgivning. I samverkan med studieförbundet Bilda har flera studiecirklar genomförts med efterföljande resor till Israel och Palestina.

Integration av nya svenskar

Till Alingsås kommer årligen nya svenskar och/eller flyktingar från länder inom och utanför EU. De utgör en möjlighet till spännande kontakter med andra kulturer och levnadsförhållanden. Vår församling arbetar aktivt för att integrationsarbetet inom Alingsås kommun skall fungera bra. Bland annat finns läxhjälp och språkträning på torsdagar kl. 16. Vi driver tillsammans med “Alingsås stöttar Ukraina”  svenskundervisning för ukrainare och anordnar ukrainaträffar på torsdagar kl. 18. Husförsamlingar/bönegrupper finns inom följande språkgrupper: Chin, karenska, arabiska, persiska, svenska.

Spännande kontakter

Genom enskilda församlingsmedlemmars engagemang och särskilda kontakter i andra länder aktualiseras t.ex. följande verksamheter:
– Tanzania, genom föreningen Tanzaling, där flera av våra församlingsmedlemmar är med
– Gambia, genom Gambiagrupperna, som har staden Kartong som vänort till Alingsås.
– Sydafrika, genom barnhemmet i Thembalethu, som har en stödgrupp i Alingsås.