En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Friluftsgudstjänst/Gökotta

På Härsberget. Peter Lindroos. Ta med egen kaffekorg och något att sitta på.