En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Vardagsmässa

Enkel mässa där vi firar nattvard tillsammans mitt i vardagen. Varmt välkommen!