En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Morgonbön

Vi läser veckans Bibeltexter och ber vid ljusbäraren i kyrksalen. Välkommen!