En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Brottas med Gud

Varför behövde Jesus dö?

En av de återkommande frågorna under de år jag arbetade med ungdomar var varför Jesus egentligen behövde dö? Var det inte ganska ondskefullt av Fadern att låta sonen dö? Kunde det inte lösas på något annat sätt? När jag läste teologi fanns samma fråga där men i lite annan tappning. Försonades Gud med människan eller människan med Gud? Vem var objekt och subjekt? Spelar det någon roll? Under Alphakurser finns frågan också där. Varför är det viktig att poängtera Jesus gudomlighet? Uppstod han verkligen? För vems skull dog han? 

I påskveckan kommer vi att mötas igen för att brottas med Gud. En kväll där vi kommer att försöka ta oss an frågan kring Jesus död från olika teologiska infallsvinklar. Hur kan man tänka, vad får det för konsekvenser och hur tänker du? 

Välkommen att vara med! Equmeniakyrkan  ONSDAGEN DEN 27 MARS kl 18. 
Noomie Hammar