Om oss

Anna Sidblad
vice sekreterare och ordförande i KU
Barbro Andersson
0705-39 90 71
Ledamot i Diakoniutskottet
Börje Claesson
0705-32 54 74
Kassör
David Klemetz
0702-72 39 80
Vice ordförande.
Erik Mjönes
0708-75 28 17
Ordförande i Musikutskottet
Eva Johansson
0707-50 62 44
Ordförande
Göran Carlsson
0703-10 18 50
Sekreterare. Representant i Fastighetsutskottet.
Hans Knutsson
0708-13 39 90
Ordförande i Diakoniuskottet.
Patrik Arnstrand
0709-12 10 60
ordförande i Evangelisationsutskottet.
Ulf Lager
070-526 79 00
Representant i Internationella Utskottet och ledamot i Personalutskottet.
Urban Erestam
079 300 99 80
Ordförande i Personalutskottet