Om oss

Anna Sidblad
• 070-8989449 •
Område: volontärer
Barbro Andersson
• 0705-39 90 71 •
Område: diakoni och omsorg
David Klemetz
• 0702-72 39 80 •
Vice ordförande.
Emeli Ryman
• 070-2957297 •
Erik Mjönes
• 0708-75 28 17 •
Område: Gudstjänst och musik
Göran Carlsson
• 0703-10 18 50 •
Sekreterare. Representant i Fastighetsutskottet.
Hans Knutsson
• 0708-13 39 90 •
Område: Evangelisation och mission
Martina Einås
• 0730-464900 •
Område: Equmenia, unga vuxna, familj
Patrik Arnstrand
• 0709-12 10 60 •
Kassör
Ulf Lager
• 070-526 79 00 •
Församlingens ordförande
Urban Erestam
• 079 300 99 80 •
Ordförande i Personalutskottet