En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Gudstjänst

Predikan: Noomie Hammar

Musik: Ann-Marie och Sören Haglund