En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Gudstjänst

Predikan Peter Lindroos
Musik: Richard Lilja
Söndagsskola

Söndagstajm för årskurs 3 till 5

Insamling till vårt internationella arbete