En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Peter Lindroos
Musik: Jan-Inge Gustafsson och Christer Rembeck

Varmt välkommen!