En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Gudstjänst

”Jesus världens ljus”
Predikan: Noomie Hammar.
Musik: Maria och Fredrik Svalander
Gudstjänstledning: Signe Swahn.