En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Liselotte J Andersson

Varmt välkommen!