En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Katedral

En plats för bön, lovsång och tystnad. En plats för att stanna upp, lyssna och ladda. En plats för att tända ljus och få kraft att sprida ljuset vidare.