En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Elin Alm, regional kyrkoledare

Elin Alm är även med och samtal under kyrkkaffet