En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Peter Lindroos.

Musik: Flygel, sång – Johan Ivarson. Gitarr, sång – Richard Lilja. Bas – Johan Stenbaek. Trummor – Simon Jannerland.